ENERGIA ODNAWIALNA

Wyczerpujące się źródła tradycyjnych zasobów paliw i jednocześnie globalny wzrost świadomości ekologicznej, zmuszają do poszukiwania metod produkcji alternatywnych źródeł energii.

Jednym z priorytetów wśród naszych działań, jest rozwój technologii produkcji energii z osadów ściekowych oraz odpadów komunalnych i przemysłowych.

Oferujemy zaawansowane, innowacyjne technologie, które umożliwiają uzyskanie biogazu, który może być wykorzystywany w gospodarstwach domowych, jako paliwo do silników, w elektrowniach lub w systemach kogeneracyjnych z produkcją energii elektrycznej i cieplnej.

Produktem ubocznym procesu biometanizacji, dzięki poddaniu go procesowi odwodnienia i dalszemu przetworzeniu, jest m.in. cenny nawóz organiczny i mineralny dla rolnictwa i materiał budulcowy w architekturze krajobrazu.