GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI I PRZEMYSŁOWYMI

W zakresie zarządzania stałymi odpadami komunalnymi opracowujemy programy zarządzania, koncepcje techniczne i technologiczne dla zakładów utylizacji odpadów stałych, programy zbierania odpadów selektywnych, studia wykonalności, kompletną dokumentację techniczną obiektów, a także oceny oddziaływania na środowisko.

Promujemy i wprowadzamy „politykę gospodarki odpadami w obiegu zamkniętym”, której celem jest maksymalne wykorzystanie odpadów stałych i odzyskiwanie zasobów:

a) surowce wtórne (18-25%) – tworzywa sztuczne, szkło, metal i inne materiały do recyklingu,

b) odpady organiczne na energię (40-45%) – odzyskiwanie energii i nawóz organiczno-mineralny z wykorzystaniem biometanizacji odpadów organicznych.

c) paliwo z odpadów (15-25%) – odzyskiwanie energii z gazowania lub spalania paliwa uzyskanego z odpadów nieorganicznych.

Składowisko odpadów jest ostatecznym źródłem odpadów obojętnych, co oznacza, że są one biologicznie bezpieczne. Stanowią około 15-20% całkowitej ilości odpadów stałych.