Konsulting

Prowadzimy doradztwo w zakresie badań i raportów, studiów wykonalności, analizy finansowej inwestycji i kosztów operacyjnych. Opracowując Studia Wykonalności, czy też Koncepcje Techniczno-Ekonomiczne, stosujemy strategie aktywnego doradzania i poszukiwania wspólnie z Inwestorem/Klientem optymalnych rozwiązań technicznych, technologicznych i ekonomicznych.

Szczególną wagę przykładamy do rozwiązań spełniających kryteria:

  • „value for money”
  • minimalizacja kosztów operacyjnych
  • optymalizacja kosztów inwestycyjnych
  • rekomendacja najkorzystniejszych źródeł finansowania inwestycji
  • formuła FBOT lub BOT