O nas

EKO-KONSULTING jest liderem w grupie spółek niezależnych inżynierów, projektantów, architektów i konsultantów, a jej historia sięga 1989 roku. Od blisko 30 lat spółka oferuje swoim klientom szeroką gamę usług w zakresie zarządzania gospodarką ściekami, osadami, stałymi odpadami komunalnymi i odnawialnymi źródłami energii oraz w zakresie innych sektorów ochrony środowiska.

EKO-KONSULTING posiada certyfikat zgodnie z normą EN ISO 9001: 2008 w zakresie zarządzania jakością w projektowaniu kompleksowych systemów i instalacji ochrony środowiska.

Każdemu z naszych klientów oferujemy krojone na miarę rozwiązania, odpowiadające jego aktualnym i przyszłym potrzebom.

Do chwili obecnej firma zrealizowała ponad 500 projektów w zakresie oczyszczania ścieków, gospodarki odpadami stałymi i energii odnawialnej w Polsce i za granicą. Dzięki dużemu doświadczeniu specjalistów naszej firmy w sposób profesjonalny wdrażamy nawet najtrudniejsze i złożone projekty.

Naszym atutem jest bardzo dobra znajomość rynku Państw Wschodniej Europy i Centralnej Azji, panujących na nim tendencji oraz zasad realizowania kontraktów finansowanych przez międzynarodowe instytucje finansowe, takie jak np. UE, czy Bank Światowy.

Obecnie EKO-KONSULTING działa głównie na terenie Polski, Ukrainy, Mołdowy, Białorusi, Kazachstanu, Kirgistanu i Indii.
Firma ma główną siedzibę w Warszawie (Polska) oraz filie w Poznaniu (Polska), Kijowie (Ukraina) i Astanie (Kazachstan).