OCZYSZCZALNIE ŚCIEKÓW KOMUNALNYCH I PRZEMYSŁOWYCH

Budowa oczyszczalni ścieków jest naszą główną specjalizacją, tu mamy największe doświadczenie i najdłuższą listę referencyjną. Projektujemy, konsultujemy i nadzorujemy budowę instalacji o różnej pojemności (do 200.000 m3/d), w tym małe oczyszczalnie typu blokowego.

Wdrażamy zaawansowane, sprawdzone technologie, w szczególności technologie denitryfikacji i nitryfikacji, biologiczne i chemiczne usuwanie fosforu oraz stabilizację osadów.

Nasze motto to „wysoka jakość w przystępnej cenie”, dlatego też zawsze bierzemy czynny udział w opracowaniu oferty finansowej projektów.

Nasze propozycje, zanim zostaną zaprezentowane, podlegają opinii niezależnych specjalistów, badaniom oraz analizom.

Poszukujemy również optymalnych źródeł finansowania, które zapewniają prawidłową alokację otrzymanych funduszy i najskuteczniejszą spłatę.