Oferowane usługi

Zakres oferowanych przez spółkę usług obejmuje analizę badań, ocenę istniejącej infrastruktury, ocenę środowiskową, ekspertyzę ekonomiczną i inżynieryjną, kalkulację kosztów i ilości, a także studia wykonalności, wstępne, ogólne i szczegółowe projekty.

Po pomyślnym zakończeniu prac projektowych sporządzamy niezbędne dokumenty przetargowe i specyfikacje techniczne, przeprowadzamy ocenę ofert oraz nadzorujemy prace budowlane i instalację urządzeń.

Na życzenie klienta EKO-KONSULTING zapewnia także zarządzanie projektami i doradztwo techniczne podczas uruchamiania projektu na każdym etapie jego wdrażania, a także szkolenia dla personelu obsługi klienta i w zakresie utrzymania inwestycji.

Naszym ostatecznym celem jest dostarczenie na czas projektu najwyższej jakości, który wpisuje się w założenia budżetowe.