Projektowanie

Wspólne doświadczenia inżynierów, projektantów, konstruktorów, technologów i innych specjalistów Eko-Konsulting pozwala nam na przygotowanie wysokiej jakości całościowych i szczegółowych projektów, dokumentacji przetargowej oraz specyfikacji technicznych, instrukcji eksploatacji i konserwacji oraz ich wdrożenie.

Szczególnie dbamy o przygotowanie dokładnej i kompletnej dokumentacji, ponieważ gwarantuje to osiągnięcie pożądanego efektu końcowego. Naszym atutem jest znajomość przygotowania dokumentacji przetargowej oraz specyfikacji technicznych opartych na polskich zasadach UZP, wytycznych Banku Światowego i EBOR, w tym procedur FIDIC.