Rozruch – Obsługa – Konserwacja

Uruchomienie projektu stanowi podsumowanie poprawności założeń projektowych oraz jakości robót inżynieryjnych i budowlanych. Działanie próbne umożliwia ustawienie optymalnego procesu i parametrów technicznych w celu osiągnięcia oczekiwanego efektu oczyszczania i ekologii przy możliwie najniższym koszcie działania.

W ramach usług typu M&O, EKO-KONSULTING oferuje długoterminową konserwację i eksploatację obiektów oczyszczalni ścieków i spalarni odpadów stałych, dzięki swojemu doświadczonemu i wykwalifikowanemu personelowi.

Naszym celem jest świadczenie usług na najwyższym poziomie, a także zapewnienie wykorzystania inwestycji na rzecz wdrażania nowoczesnych rozwiązań, zapewniających większą skuteczność funkcjonowania całego systemu.