Zarządzanie projektami

Firma zapewnia zarządzanie kontraktami i finansami, w tym wsparcie i wzmocnienie Jednostek Wdrażających Projekt utworzonych w ramach projektów finansowanych przez międzynarodowe instytucje finansowe.

Oferujemy zarządzanie w odniesieniu do:

  • umów i zadań,
  • zakupu sprzętu technologicznego,
  • finansowania projektów, w tym zarządzania finansami.

Zapewniamy częste inspekcje, nadzór techniczny w odniesieniu do warunków umowy oraz FIDIC, przegląd projektu, zatwierdzenie materiałów, zgodność ze specyfikacją projektu i przepisami bezpieczeństwa.

Stawiamy na rozwoju silnego zespołu projektowego współpracującego z kontrahentami, klientami i niezależnymi konsultantami w celu nadzorowania postępu prac, identyfikowania potencjalnych problemów i opracowania skutecznych rozwiązań mających na celu zminimalizowanie ryzyka i uniknięcie niepotrzebnych konsekwencji finansowych.