zakres działań

Oferowane technologie

Ścieki i odpady traktujemy jak bogaty w zasoby surowiec, który utylizujemy z korzyścią dla środowiska w postaci „zielonej” energii
z biogazu.

zakres działań

Oferowane technologie

Ścieki i odpady traktujemy jak bogaty w zasoby surowiec, który utylizujemy z korzyścią dla środowiska w postaci „zielonej” energii
z biogazu.

OCZYSZCZALNIE ŚCIEKÓW

Projektowanie modernizacji i rozbudowy oczyszczalni ścieków to obszar, w której mamy największe doświadczenie, poparte długą listą referencyjną.

SYSTEMY AUTOMATYKI

Projektujemy, kompletujemy, montujemy i uruchamiamy systemy automatyki w oparciu o podzespoły i komponenty znanych i renomowanych producentów.

PRODUKCJA BIOGAZU Z ODPADÓW

Od kilkunastu lat rozwijamy technologie produkcji energii w procesie ko-fermentacji „mokrej” osadów ściekowych z dodatkiem odpadów organicznych pochodzenia przemysłowego.

PRODUKCJA BIOGAZU Z OSADÓW

Rozwijamy technologie produkcji energii w procesie ko-fermentacji „mokrej” osadów ściekowych z dodatkiem odpadów organicznych pochodzenia przemysłowego.

Komunalne oczyszczalnie ścieków

Projektowanie modernizacji i rozbudowy oczyszczalni ścieków jest naszą główną specjalizacją, w której mamy największe doświadczenie, poparte długą listą referencyjną.

Projektujemy, konsultujemy i nadzorujemy budowę instalacji o przepustowości do 200.000 m3/d, w tym również małe oczyszczalnie typu blokowego.

Wdrażamy zaawansowane sprawdzone technologie, w szczególności technologie denitryfikacji i nitryfikacji, biologiczne i chemiczne usuwanie fosforu oraz stabilizację osadów.

Naszym celem jest dostarczenie zindywidualizowanych rozwiązań wysokiej jakości, przy jednoczesnej minimalizacji kosztów inwestycyjnych i eksploatacyjnych. 

Systemy automatyki i sterowania

Projektujemy, kompletujemy, montujemy i uruchamiamy systemy automatyki w oparciu o podzespoły i komponenty znanych i renomowanych producentów, takich jak Siemens, Schneider Electric, Mitsubishi Electric, Endress+Hauser, HACH, Eaton, Omron.

Ze względu na wysoką jakość produktów oferowane przez nas systemy charakteryzują się dużą żywotnością i niezawodnością.

Funkcje automatycznego systemu kontroli i sterowania:

  • automatyczne lub ręczne sterowanie procesem (realizowane przez oprogramowanie sterowników PLC lub przez operatora za pomocą systemu SCADA),
  • sterowanie urządzeniami zainstalowanymi na obiekcie,
  • monitorowanie i rejestrowanie bieżących wartości pomiarów,
  • sygnały awarii i alerty przekroczenia zadanych limitów,
  • tworzenie kopi zapasowych parametrów i archiwizowanie danych procesowych,
  • wizualizacja procesu na ekranach dotykowych HMI oraz w oprogramowaniu SCADA.

„Sludge to energy” Produkcja biogazu z osadów ściekowych

Od kilkunastu lat rozwijamy technologie produkcji energii w procesie ko-fermentacji „mokrej” osadów ściekowych z dodatkiem odpadów organicznych pochodzenia przemysłowego.

Stosujemy innowacyjne rozwiązania związane z przygotowaniem substratów jak homogenizacja i dezintegracja, hydroliza w celu podwyższenia efektywności i stabilności procesu.

Dla aglomeracji miejskich proponujemy model ko-fermentacji osadów ściekowych i wszystkich odpadów organicznych z miasta w ramach jednego systemu.

Wykorzystanie tłuszczy, flotatów i innych płynnych odpadów organicznych o wysokiej kaloryczności, znacząco poprawia ilość i jakość biogazu uzyskanego w procesie fermentacji oraz rozwiązuje problem utylizacji kłopotliwych odpadów.

„Waste to energy”
Produkcja biogazu z odpadów organicznych

Promujemy i wdrażamy „politykę gospodarki odpadami organicznymi w obiegu zamkniętym”, której celem jest fermentacja odpadów organicznych i pozyskanie biogazu z jednoczesnym odzyskaniem masy organicznej w postaci preparatów nawozowych, pozwalających na powrót organiki do gleby.

Odpady organiczne stanowią 40-45% strumienia wszystkich odpadów komunalnych. Właściwie wyselekcjonowana, podczyszczona i przygotowana frakcja organiczna odpadów może być wykorzystana do procesu fermentacji „mokrej” i produkcji biogazu.

Dodatkowo do procesu włączane są odpady organiczne przemysłowe oraz osady ściekowe.

ADRES

EKOKONSULTING Sp. z o.o.
ul. Postępu 15, 02-676 Warszawa

KONTAKT

ekokonsulting@ekokonsulting.com.pl