oferowane usługi

Oferta

Specjalizujemy się w realizacji zadań trudnych, wymagających indywidualnego podejścia i specjalistycznej wiedzy technologicznej.
Dbamy o najwyższą jakość świadczonych usług, oferując usługi w czterech obszarach:

 

KONSULTING

Doradztwo oraz przygotowanie projektów inwestycyjnych typu „Waste to Energy” .

PROJEKTOWANIE

Przygotowanie projektów, które gwarantują osiągnięcie pożądanego efektu końcowego.

MODERNIZACJE

Kompleksowe modernizacje i rozbudowy oczyszczalni ścieków realizowane „pod klucz”.

ZARZĄDZANIE

Zarządzanie kontraktami i nadzór nad ich realizacją, w tym wsparcie jednostek wdrażających.

Konsulting

Prowadzimy doradztwo w zakresie badań i raportów, studiów wykonalności, analizy finansowej inwestycji i kosztów operacyjnych. Nasz aktualny kierunek to przygotowanie projektów inwestycyjnych typu „Waste to Energy”.

Opracowując Studia Wykonalności czy też Koncepcje Techniczno-Ekonomiczne stosujemy strategie aktywnego doradzania i poszukiwania wspólnie z Inwestorem/Klientem optymalnych rozwiązań technicznych, technologicznych i ekonomicznych.

Oferujemy usługi przygotowania dokumentacji przetargowej oraz specyfikacji technicznych opartych na polskich zasadach UZP, wytycznych Banku Światowego i EBOR, w tym procedur FIDIC.

Modernizacje w zakresie technologii
i automatyki

Realizujemy modernizacje i rozbudowy oczyszczalni ścieków poczynając od opracowania koncepcji techniczno-ekonomicznej, przygotowania projektów wykonawczych, uzyskania pozwolenia na budowę i decyzji środowiskowych, poprzez inżynierię finansową, aż po kompletację urządzeń i wyposażenia, montaż, uruchomienie i rozruch obiektu.

Uruchomienie projektu stanowi podsumowanie poprawności założeń projektowych oraz jakości robót inżynieryjnych i budowlanych.

Rozruch obiektu umożliwia ustawienie optymalnego procesu i parametrów technicznych w celu osiągnięcia oczekiwanego efektu oczyszczania i ekologii przy możliwie najniższym koszcie działania.

Oferujemy również długoterminową konserwację i eksploatację oczyszczalni ścieków lub podobnych obiektów.

Projektowanie

Wspólne doświadczenia inżynierów, projektantów, konstruktorów, technologów i innych specjalistów pozwala nam na przygotowanie dokumentacji przetargowej oraz specyfikacji technicznych, instrukcji eksploatacji i konserwacji oraz ich wdrożenie.

Szczególnie dbamy o przygotowanie dokładnej i kompletnej dokumentacji, która gwarantuje osiągnięcie pożądanego efektu końcowego.

Zarządzanie realizacją kontraktów

Oferujemy zarządzanie kontraktami i nadzór nad realizacją kontraktów, w tym wsparcie i wzmocnienie Jednostek Wdrażających Projekt utworzonych w ramach projektów finansowanych przez międzynarodowe instytucje finansowe.

Zapewniamy częste inspekcje, nadzór techniczny w odniesieniu do warunków umowy oraz FIDIC, przegląd projektu, zatwierdzenie materiałów, zgodność ze specyfikacją projektu i zgodność z przepisami bezpieczeństwa.

Skupiamy się na rozwoju silnego zespołu współpracującego z kontrahentami, klientami i niezależnymi konsultantami w celu nadzorowania postępu prac, identyfikowania potencjalnych problemów i opracowania skutecznych rozwiązań mających na celu zminimalizowanie ryzyka i uniknięcie niepotrzebnych konsekwencji finansowych.

ADRES

EKOKONSULTING Sp. z o.o.
ul. Postępu 15, 02-676 Warszawa

KONTAKT

ekokonsulting@ekokonsulting.com.pl